Cung cấp thiết bị điện

Dịch vụ thi công điện

thông tin liên hệ
Huỳnh Xuân Lợi
Giám Đốc - 0944 851 568

CUNG CẤP THIẾT BỊ ĐIỆN

Công tắc - ổ cắm
Công tắc - ổ cắm
Công tắc - ổ cắm
Công tắc - ổ cắm
Dây Cáp Điện
Dây Cáp Điện
Dây Cáp Điện
Dây Cáp Điện
Dây Cáp Điện
Dây Cáp Điện
Thiết Bị Đóng Cắt
Thiết Bị Đóng Cắt
Ổn Áp
Ổn Áp
Ổn Áp
Ổn Áp
Thiết Bị Đóng Cắt
Thiết Bị Đóng Cắt
Thiết Bị Đóng Cắt
Thiết Bị Đóng Cắt
Thiết Bị Điều Khiển
Thiết Bị Điều Khiển
Thiết Bị Điều Khiển
Thiết Bị Điều Khiển
Đèn Chiếu Sáng Các Loại
Đèn Chiếu Sáng Các Loại
Đèn Chiếu Sáng Các Loại
Đèn Chiếu Sáng Các Loại
Tủ Điện
Tủ Điện
Tủ Điện
Tủ Điện

DỊCH VỤ THI CÔNG ĐIỆN

Sửa chữa, nâng cấp hệ thống điện
Sửa chữa, nâng cấp hệ thống điện
Sửa chữa thiết bị điện
Sửa chữa thiết bị điện
Lắp đặt hệ thống điện dân dụng
Lắp đặt hệ thống điện dân dụng
Lắp đặt hệ thống điện công nghiệp
Lắp đặt hệ thống điện công nghiệp